Nieuws

Home > Nieuws

Convenant taalrijke thuisomgeving getekend

10 maart 2020

Woensdag 29 januari is door een aantal Arnhemse organisaties een handtekening gezet onder een convenant om te blijven (samen)werken aan een taalrijke thuisomgeving.


Update VoorleesExpress

10 maart 2020

Doordat steeds bekender wordt hoe waardevol de inzet van de VoorleesExpress is, worden er meer kinderen aangemeld. Dus er zijn nog steeds vrijwilligers nodig!


PO-VO monitor

10 maart 2020

PAS monitort de onderwijsloopbaan van leerlingen in Arnhem vanaf het advies in groep 8 tot en met het niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs.


SPOC 1: Leren van een nieuwe taal

1 maart 2020

Deze SPOC (small private online course) behandelt verschillende aspecten van het leren van een nieuwe taal: Horen, Begrijpen en Onthouden.


PASconferentie 2020 VVE: doen wat werkt!

19 februari 2020

De jaarlijkse conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle professionals en vrijwilligers uit het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Jij komt toch ook?!


Terugblik op 2019

16 december 2019

Een terugblik op 2019 van Annelies Wiggers.


Project Taalrijke thuisomgeving

16 december 2019

Van de onderdelen van het project Taalrijke thuisomgeving is een praatplaat gemaakt; een mooi overzicht van alle activiteiten in de stad.


PO-VO project in Presikhaaf

13 december 2019

In december vond de startbijeenkomst plaats van het PO-VO project Presikhaaf.


Monitor Samenwerken met ouders 2018-2019

13 december 2019

Voor de vierde keer heeft Stichting PAS met de VVE-locaties samen de ouderbetrokkenheid binnen de VVE onderzocht.


PISA 2018: Leesvaardigheid Nederlandse leerlingen daalt

12 december 2019

Wij maakten een PASklare samenvatting van het PISA onderzoek.


Terugblik najaarsconferentie 100% Geletterd

12 december 2019

Eind november vond de najaarsconferentie 100% Geletterd plaats, in combinatie met de afsluiting van het project Taalrijke Thuisomgeving. Een terugblik.


Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN)

10 december 2019

Stichting PAS neemt deel in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Regelmatig berichten we via deze nieuwsbrief over dit werkplaats onderwijsonderzoek.


Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019

10 december 2019

De Arnhemse VVE monitor 2018 – 2019 is uit!


Nieuw OAB beleid Arnhem vastgesteld

12 november 2019

Het nieuwe OAB beleid Arnhem is vastgesteld. Dit beleid is vastgesteld voor de periode 2019 – 2023. De kwaliteitseisen bieden een kapstok voor de uitvoering van OAB activiteiten.


Prinsjesdag: kansengelijkheid in 2020

19 september 2019

Prinsjesdag 2019: wat zijn de belangrijkste wetenswaardigheden?


Arnhemse peuters kunnen twee uur per week extra naar opvang

19 september 2019

Vanaf nu kunnen in Arnhem alle kinderen vanaf 2 jaar wekelijks 14 uur peuteropvang krijgen. Dit was voorheen 12 uur per week.


Eindopbrengsten PO 2019: minder scholen onder inspectienorm!

19 september 2019

De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs 2018/2019 is gepubliceerd.


Zomerschool VVE 2019

19 september 2019

Dit jaar vond de Zomerschool VVE plaats op maarliefst 17 locaties.


Arnhems overdrachtsformulier vastgesteld

10 april 2019

Naar aanleiding van de enquête onder gebruikers zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan. De nieuwste versie staat op onze website!


© 2020 Stichting PAS