Nieuws

Home > Nieuws

Mocht u het gemist hebben ..

24 april 2018

Mocht u het gemist hebben… een kleine terugblik op de opening van de PAS conferentie in maart


De Staat van het Onderwijs

24 april 2018

De nieuwe Staat van het Onderwijs is gepubliceerd.


De jaarlijkse PAS-conferentie over Samenwerking met ouders was een succes!

22 maart 2018

Gisteren vond de jaarlijkse PAS-conferentie plaats. Het thema was: Samenwerking met ouders, hoe haal ik er meer uit? De conferentie werd geopend door burgemeester Marcouch. Hoofdspreker over het onderwerp ‘Samenwerking met ouders’ was Steven Pont.Daarnaast was er een informatiemarkt en konden de deelnemers een workshop volgen.


Jaarverslag 2016-2017

21 december 2017

In het jaarverslag van stichting PAS 2016-2017 staat het volgende beschreven: de doelen van de activiteiten van stichting PAS wat we met de activiteiten bereikt hebben welke toekomstige ontwikkelingen we voorzien Wij hopen dat u het jaarverslag met plezier zult lezen.


PAS weet van Wijken

12 december 2017

Onze Contactpersonen Kansengelijkheid gaan PAS in het Arnhemse werkveld nog meer gezicht geven.


PAS organiseert !

10 december 2017

De komende maanden staan er weer een paar mooie bijeenkomsten op het programma voor het Arnhemse werkveld kansengelijkheid. Reserveer alvast in uw agenda!


Tip : webinar van PLATFORM Gelijke Kansen: Toveren met financiën

7 december 2017

Op 14 december organiseert het PLATFORM Gelijke Kansen een webinar ‘Toveren met financiën’.


Update E-team OWRS

6 december 2017

Het E-team is opgezet om de hulpverlening aan Woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen en hun gezinnen integraal te verbeteren.


Brainstorm over laaggeletterdheid in Geitenkamp

6 december 2017

Op donderdag 18 januari is er een brainstorm over laaggeletterdheid in Geitenkamp. Wie een bijdrage wil leveren is van harte welkom!


Balansen in Malburgen

6 december 2017

Op de Balansdag in Malburgen werd teruggeblikt, maar vooral ook vooruit gekeken.


Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie gewijzigd

5 december 2017

Op een aantal onderdelen is het Besluit gewijzigd. O.a. de taaleis en de eisen voor het pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan zijn aangescherpt.


De VoorleesExpress is op zoek naar vrijwilligers!

5 december 2017

De VoorleesExpress zoekt voor het nieuwe jaar voorlezers en coördinatoren!


Educatief partnerschap op De Spil

5 december 2017

In kindcentrum de Spil (deelgebied Malburgen) staat educatief partnerschap hoog in het vaandel.


Update project Passende kinderopvang

4 december 2017

Via deze nieuwsbrief kunt u de voortgang volgen van het project Passende Kinderopvang.


Gemeentelijke OAB gelden 2018

4 december 2017

Minister Arie Slob (OCW) heeft de OAB-gelden voor 2018 bekend gemaakt. De korting voor Arnhem is minder dan eerder aangekondigd.


Managementbijeenkomst VVE Basistraining Actief Betrokken

4 december 2017

Tijdens de managementbijeenkomst werd uitgelegd hoe de Arnhemse VVE basistraining Actief Betrokken is opgebouwd.


Rekenactiviteiten bij peuters

3 december 2017

Voor de training Opbrengst Gericht Werken hebben de deelnemers doelgerichte rekenactiviteiten uitgewerkt. Enkele voorbeelden vanuit verschillende rekendomeinen.


Arnhems Meisje voor onderwijspioniers

29 november 2017

Peter Burgers en Toni Britsia zijn dinsdag onderscheiden met een Arnhems Meisje. Met deze trofee eert de gemeente Arnhem mensen die zich jarenlang in de Arnhemse samenleving hebben ingezet.


Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

11 oktober 2017

Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.


PO staking 5 oktober: PAS zorgt voor mooie lesdag

3 oktober 2017

5 oktober PO staking. Stichting PAS draagt haar steentje bij en verzorgt een lesprogramma.


Wet IKK, voor een betere kwaliteit in de kinderopvang

2 oktober 2017

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) treedt per 1 januari 2018 in werking. Wij maakten voor u een PASklare samenvatting.


Nieuwe coalitie wil bezuinigingen op achterstandsgeld doorzetten

2 oktober 2017

De fracties van de partijen die zeer waarschijnlijk het nieuwe kabinet gaan vormen, willen de bezuinigingen op achterstandsgeld doorzetten.


José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.

2 oktober 2017

José Muijres, onze nieuwe projectmedewerker Nieuwkomers, stelt zich graag voor.


© 2019 Stichting PAS