Nieuws

Home >

Hieronder treft u alle nieuwsberichten. We lichten daarbij graag ook onze PAS-kamer uit: Het is niet eens uitverkoop, je hebt gewoon zin om te gaan stad-ten. Vaak koop je niets, maar krijg je goede zin van de ideeën en inspiratie die je opdoet. In de paskamer probeer je uit of het jou past..

Data Scholenmarkten schooljaar 2017-2018 bekend

22 mei 2017

Op zes scholenmarkten (geografisch gespreid over Arnhem) worden in de periode november/december 2017 ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 van de basisschool voorgelicht over het maken van een schoolkeuze voor een VO-school in Arnhem en omgeving.


Bijeenkomst Nationaal Cohort Onderzoek

18 mei 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 vindt op het Olympus College in Arnhem de bijeenkomst nationaal cohort onderzoek plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor schoolbesturen, schoolleiders, Intern Begeleiders en kwaliteitsmedewerkers in Arnhem.


Impressie VVE conferentie 10 Mei

11 mei 2017

De jaarlijkse VVE conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle VVE-professionals in Arnhem en andere betrokkenen. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 10 mei, met als thema: ‘De tijd vliegt .. ‘


Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

3 mei 2017

Een werkgroep van ambtenaren van zes ministeries (onder voorzitterschap van het ministerie van Financiën) aangevuld met deskundigen hebben een onderzoek gedaan of de effectiviteit van het onderwijsachterstandenbeleid vergroot kan worden.


VVE: Beleid en uitvoering in Arnhem in combinatie met LOGO 3000

19 april 2017

De Onderwijsinspectie is vol lof over het VVE-beleid en -uitvoering in de gemeente Arnhem. Arnhem scoort op veel punten de kwalificatie ‘voorbeeld voor anderen’. LOGO 3000 en de oudercomponent van LOGO 3000 (In Arnhem: Het Ei van Columbus) spelen hierin een grote, belangrijke rol.


Grote verschillen tussen scholen ‘zorgelijk’

13 april 2017

De kwaliteitsverschillen tussen scholen en opleidingen met een vergelijkbare populatie zijn te groot. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het onderwijsverslag 2015/2016.


Akkoord op ontwikkelrecht jonge kinderen voor 16 uur per week?

4 april 2017

Op 3 april heeft Mw. Mariëtte Hamers, voorzitter van de SER, in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, een tekst ontvangen, die zó in het nieuwe regeerakkoord kan.


LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem Is op zoek naar een programmamanager

23 maart 2017

LeukOmteLeren zoekt vanwege het naderende vertrek de huidige medewerker een programmamanager voor 16 uur per week.


VVE conferentie 2017 “De tijd vliegt”

22 maart 2017

De jaarlijkse VVE conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle VVE-professionals in Arnhem en andere betrokkenen. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 10 mei, met als thema: ‘De tijd vliegt .. ‘


Pilot nieuw overdrachtsformulier; voor alle kinderen een goede overdracht!

10 maart 2017

Stichting PAS en PassendWijs hebben samen met een werkgroep uit het veld een nieuw overdrachtsformulier ontwikkeld, dat voor alle voorschoolse voorzieningen als overdrachtsdocument gebruikt kan worden.


Brief Tweede Kamer OAB-beleid

23 februari 2017

Namens VNG, PO-raad, G32, G4, BMK, BK, SWN, BOinK, Ouders en Onderwijs, AVS is vandaag een brief (met infographic) aan de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Een brief met een waarschuwing voor het maken van een historische fout in het kader van gelijke kansen in het onderwijs.


Kwaliteit van VVE sterk verbeterd

22 februari 2017

De Inspectie van het onderwijs constateert een sterke ontwikkeling in kwaliteit van VVE en geeft een groot compliment aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, houders, bestuurders en gemeenten. Dit blijkt uit de ‘Eindmonitor voor- en vroegschoolse educatie G37 2015/2016’. Deze monitor evalueert de ontwikkelingen in het VVE-beleid en de uitvoering daarvan in de 37 grote VVE-gemeenten over…


VVE monitor 2015-2016 : bereik doelgroepkinderen in Arnhem hoog

15 februari 2017

Het VVE-aanbod in Arnhem is sterk uitgebreid en het bereik van doelgroepkinderen is hoog. Dat blijkt uit de resultaten van de Arnhemse VVE-monitor 2015-2016.


Onderzoek nieuwe indicatoren Onderwijsachterstandenbeleid

15 februari 2017

Om te voorspellen welke kinderen in aanmerking komen voor onderwijsachterstandsmiddelen is kijken naar het opleidingsniveau van de ouders (zoals in de huidige gewichtenregeling po) onvoldoende. Er moet naar meer kenmerken gekeken worden, zo stelt het CBS.


Taaltraject Nederlands 3f

1 februari 2017

Vanwege de vele vraag gaan we weer een taaltraject 3F, bestaande uit een opfristraining en Nederlands examen, aanbieden.


Margarethaschool Excellente School

26 januari 2017

De Margarethaschool heeft op 23 januari 2017 het predicaat ‘excellente school’ gekregen op het profiel sport en bewegen. Van harte gefeliciteerd daarmee!


Informatie- bijeenkomst OSO 1 februari 2017

16 januari 2017

Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over OSO


Jaarverslag OWRS 2015-2016

22 december 2016

Onderwijs aan Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen is specialistisch werk. In het jaarverslag 2015-2016 leest u over het belang van de specifieke aandacht voor deze doelgroep.


Arnhemse VVE voorbeeld voor anderen!

21 december 2016

De kwaliteit van het gemeentelijk VVE-beleid in Arnhem is volledig op orde. Dat is de belangrijkste conclusie van de Inspectie van Onderwijs. De Inspectie heeft de gemeentelijke doelstellingen in 2013 en 2015 gemonitord en geëvalueerd en daarmee de kwaliteit van VVE in beeld gebracht.


Charlotte van Zuylen verandermanager bij Stichting PAS

14 december 2016

De veranderingen waar PAS mee te maken krijgt o.a. wijkgericht werken in Arnhem en herontwerp van het OAB (onderwijsachterstandenbeleid) en de op handen zijnde pensionering van de huidige coördinatoren Peter Burgers en Toni Britsia vragen om een andere aansturing.


Informatiebijeenkomst Arnhemse Overdrachtsprocedure PO-VO

1 december 2016

Voor leerkrachten groep 8 en ib-ers van de Arnhemse basisscholen en speciaal basisonderwijs organiseren het SWV VO 25.06 en stichting PAS op 18 januari 2017 een voorlichtingsbijeenkomst over de Arnhemse overdrachtsprocedure PO-VO 2017.


De overdrachtsprocedure PO-VO 2017 is beschikbaar

8 november 2016

De procedure betreft de leerlingen die in augustus 2017 starten in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.


Je kunt het niet in je eenDje

1 november 2016

Op 13 oktober was een zeer geslaagde Arnhemse Conferentie Kindcentra onder de titel ‘Je kunt het niet in je eenDje’, bezocht door ongeveer 70 deelnemers. De algemene inleiding werd verzorgd door Kris Verbeeck van M&O groep uit Den Bosch


Scholenmarkten Voortgezet Onderwijs schooljaar 2016-2017

17 oktober 2016

Ook in schooljaar 2016-2017 organiseert het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met Stichting PAS weer voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders/verzorgers met kinderen in groep 8. De school ontvangt tijdig een brief met een uitnodiging en aanmeldformulier voor de ouders. Het overzicht van de scholenmarkt met de data en locaties treft u hierbij aan.


© 2016 Stichting PAS