Nieuws

Home >

29 januari 2019

Het bestuur van de Stichtingen PAS en CLC Arnhem heeft per 1 april Annelies Wiggers benoemd als directeur van beide stichtingen. Zij wordt als directeur eindverantwoordelijk voor beide stichtingen en gaat daarmee leidinggeven aan programma’s op het terrein van kansengelijkheid en onderwijsinnovatie.


Vacature : logopedist voor 30 uur per week

28 januari 2019

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. Logopedisten bij PAS doen (groeps)observaties op peuteropvang locaties. Zoek jij een afwisselende baan in het mooie werkveld van kansengelijkheid? Lees dan verder!


18 december 2018

alle medewerkers van Stichting PAS wensen u fijne feestdagen en een bijzonder mooi en KANSRIJK 2019 !


Arie Slob over inzet middelen VVE

18 december 2018

In een brief aan de Kamer licht Arie Slob de inzet van de extra middelen voor versterking van de voorschoolse educatie en de OAB scholen toe.


Evenementen voor in je agenda!

18 december 2018

In de eerste maanden van het nieuwe jaar hebben we mooie bijeenkomsten op de kalender staan. Twee PASsessies en natuurlijk onze jaarlijkse PASconferentie. Noteer ze vast in je agenda!


HAN Pabo en PAS slaan de handen ineen

18 december 2018

De HAN Pabo, De BasisFluvius en Delta investeren samen in de ontwikkeling ‘Samen Opleiden’ voor leerkrachten. PAS zal workshops verzorgen.


Aanpak voor een geletterd Arnhem

18 december 2018

In het afgelopen jaar heeft het kernteam laaggeletterdheid een plan ontwikkeld. Stichting PAS maakt deel uit van het kernteam, omdat we de cyclus van laaggeletterdheid willen doorbreken.


Kinderzwerfboeken

18 december 2018

Sinds kort hebben we in het Onderwijshuis op de Beverweerdlaan een Kinderzwerfboekenkast.


Certificaten BoekStart in de kinderopvang

17 december 2018

Op 17 december zijn de eerste certificaten BoekStart in de Kinderopvang aan voorleescoördinatoren in Arnhem uitgereikt.


Update Project Passende kinderopvang

17 december 2018

Regelmatig houden wij u op de hoogte over het project Passende Kinderopvang. Een verslag van een werkbezoek in Denemarken en de eerste ervaringen van de coaches.


Speciaal voor peuters en ouders: Het Woordenwinkeltje

17 december 2018

Maandelijks vinden in de bibliotheekvestigingen Rozet Centrum en Rozet Kronenburg de ouder-peuterbijeenkomsten Het Woordenwinkeltje plaats.


Arnhemse VVE monitor 2017-2018

17 december 2018

Stichting PAS publiceert jaarlijks de VVE monitor om de kwaliteit en effectiviteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Arnhem inzichtelijk te maken. Bestaand beleid wordt geëvalueerd en er worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.


Ongelijkheid in het onderwijs van kinderen in rijke landen

14 november 2018

UNICEF vergeleek de ongelijkheid in het onderwijs in 41 rijke landen.


Miljoenennota 2019

20 september 2018

Prinsjesdag 2018: het kabinet bevestigt de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs. En trekt 130 miljoen euro uit voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie.


OAB beleid in Arnhemse begroting 2019 – 2022

20 september 2018

In de Arnhemse begroting wordt € 0,9 miljoen uitgetrokken voor een programma om onderwijsachterstanden in te lopen in de peuterjaren van kinderen.


PAS organiseert: PASsessies en PASconferentie 2019

20 september 2018

We hebben weer een paar mooie PASsessies op de kalender staan. Noteert u ze vast in uw agenda; uitnodiging volgt!


Zomerschool 2018

20 september 2018

Deze zomer vond de negende editie van de Zomerschool plaats. Een interview met directeur Channa Woudenberg.


BoekStart in de kinderopvang op de Wigwam

20 september 2018

Wigwam van Skar is één van de locaties die gestart is met BoekStart in de kinderopvang. Een medewerker van Wigwam vertelt hoe blij ze ermee zijn op de locatie.


Aanpak laaggeletterdheid

20 september 2018

De gemeente Arnhem heeft geld vrijgemaakt om laaggeletterdheid aan te pakken. Belangrijke ambassadeur is Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem.


Aanpak E- team wordt verder uitgerold

20 september 2018

De integrale aanpak van het E-team voor het hele gezin wordt verder uitgerold; binnen Arnhem en de regiogemeenten.


Anderstalige prentenboeken op de Margarethaschool

20 september 2018

Onderzoek laat zien dat achterstand in de schooltaal verdwijnt wanneer de moedertaal erkend en gekoesterd wordt. Er zijn nog anderstalige prentenboeken beschikbaar!


LOL; Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem

20 september 2018

Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem heeft een nieuwe programmamanager. En is op zoek naar buddies!


Nieuwe beleidskaders voor gemeentelijk woonwagenbeleid

20 september 2018

In juli zijn nieuwe beleidskaders voor gemeentelijk woonwagenbeleid ingegaan. Arnhem was hier al mee bezig en heeft woonwensen laten inventariseren.


Kwaliteit in uitvoering – professionalisering

20 september 2018

De kwaliteit van de professional is van grote invloed op het succes van de schoolloopbaan van kinderen. Daarom bieden we in Arnhem een voortdurend en samenhangend aanbod deskundigheidsbevordering.


© 2018 Stichting PAS