Nieuws

Home >

Hieronder treft u alle nieuwsberichten. We lichten daarbij graag ook onze PAS-kamer uit: Het is niet eens uitverkoop, je hebt gewoon zin om te gaan stad-ten. Vaak koop je niets, maar krijg je goede zin van de ideeën en inspiratie die je opdoet. In de paskamer probeer je uit of het jou past..

lolvac

LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem Is op zoek naar een programmamanager

23 maart 2017

LeukOmteLeren zoekt vanwege het naderende vertrek de huidige medewerker een programmamanager voor 16 uur per week.


uitvve17

VVE conferentie 2017 “De tijd vliegt”

22 maart 2017

De jaarlijkse VVE conferentie van Stichting PAS is een onmisbare bijeenkomst voor alle VVE-professionals in Arnhem en andere betrokkenen. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 10 mei, met als thema: ‘De tijd vliegt .. ‘


mubr

Pilot nieuw overdrachtsformulier; voor alle kinderen een goede overdracht!

10 maart 2017

Stichting PAS en PassendWijs hebben samen met een werkgroep uit het veld een nieuw overdrachtsformulier ontwikkeld, dat voor alle voorschoolse voorzieningen als overdrachtsdocument gebruikt kan worden.


facebookinfomock

Brief Tweede Kamer OAB-beleid

23 februari 2017

Namens VNG, PO-raad, G32, G4, BMK, BK, SWN, BOinK, Ouders en Onderwijs, AVS is vandaag een brief (met infographic) aan de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Een brief met een waarschuwing voor het maken van een historische fout in het kader van gelijke kansen in het onderwijs.


kinevve

Kwaliteit van VVE sterk verbeterd

22 februari 2017

De Inspectie van het onderwijs constateert een sterke ontwikkeling in kwaliteit van VVE en geeft een groot compliment aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, houders, bestuurders en gemeenten. Dit blijkt uit de ‘Eindmonitor voor- en vroegschoolse educatie G37 2015/2016’. Deze monitor evalueert de ontwikkelingen in het VVE-beleid en de uitvoering daarvan in de 37 grote VVE-gemeenten over…


vvemon17

VVE monitor 2015-2016 : bereik doelgroepkinderen in Arnhem hoog

15 februari 2017

Het VVE-aanbod in Arnhem is sterk uitgebreid en het bereik van doelgroepkinderen is hoog. Dat blijkt uit de resultaten van de Arnhemse VVE-monitor 2015-2016.


vvetapu

Onderzoek nieuwe indicatoren Onderwijsachterstandenbeleid

15 februari 2017

Om te voorspellen welke kinderen in aanmerking komen voor onderwijsachterstandsmiddelen is kijken naar het opleidingsniveau van de ouders (zoals in de huidige gewichtenregeling po) onvoldoende. Er moet naar meer kenmerken gekeken worden, zo stelt het CBS.


brief3fafbf

Taaltraject Nederlands 3f

1 februari 2017

Vanwege de vele vraag gaan we weer een taaltraject 3F, bestaande uit een opfristraining en Nederlands examen, aanbieden.


2017-Margaretha excellent

Margarethaschool Excellente School

26 januari 2017

De Margarethaschool heeft op 23 januari 2017 het predicaat ‘excellente school’ gekregen op het profiel sport en bewegen. Van harte gefeliciteerd daarmee!


ui1feb

Informatie- bijeenkomst OSO 1 februari 2017

16 januari 2017

Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over OSO


owrs1516

Jaarverslag OWRS 2015-2016

22 december 2016

Onderwijs aan Woonwagen-, Roma en Sinti kinderen is specialistisch werk. In het jaarverslag 2015-2016 leest u over het belang van de specifieke aandacht voor deze doelgroep.


stock-berichten-015

Arnhemse VVE voorbeeld voor anderen!

21 december 2016

De kwaliteit van het gemeentelijk VVE-beleid in Arnhem is volledig op orde. Dat is de belangrijkste conclusie van de Inspectie van Onderwijs. De Inspectie heeft de gemeentelijke doelstellingen in 2013 en 2015 gemonitord en geëvalueerd en daarmee de kwaliteit van VVE in beeld gebracht.


charlotte

Charlotte van Zuylen verandermanager bij Stichting PAS

14 december 2016

De veranderingen waar PAS mee te maken krijgt o.a. wijkgericht werken in Arnhem en herontwerp van het OAB (onderwijsachterstandenbeleid) en de op handen zijnde pensionering van de huidige coördinatoren Peter Burgers en Toni Britsia vragen om een andere aansturing.


povoinfo17

Informatiebijeenkomst Arnhemse Overdrachtsprocedure PO-VO

1 december 2016

Voor leerkrachten groep 8 en ib-ers van de Arnhemse basisscholen en speciaal basisonderwijs organiseren het SWV VO 25.06 en stichting PAS op 18 januari 2017 een voorlichtingsbijeenkomst over de Arnhemse overdrachtsprocedure PO-VO 2017.


stock-berichten-008

De overdrachtsprocedure PO-VO 2017 is beschikbaar

8 november 2016

De procedure betreft de leerlingen die in augustus 2017 starten in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.


ikc1

Je kunt het niet in je eenDje

1 november 2016

Op 13 oktober was een zeer geslaagde Arnhemse Conferentie Kindcentra onder de titel ‘Je kunt het niet in je eenDje’, bezocht door ongeveer 70 deelnemers. De algemene inleiding werd verzorgd door Kris Verbeeck van M&O groep uit Den Bosch


stock-berichten-014

Scholenmarkten Voortgezet Onderwijs schooljaar 2016-2017

17 oktober 2016

Ook in schooljaar 2016-2017 organiseert het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met Stichting PAS weer voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders/verzorgers met kinderen in groep 8. De school ontvangt tijdig een brief met een uitnodiging en aanmeldformulier voor de ouders. Het overzicht van de scholenmarkt met de data en locaties treft u hierbij aan.


kleutertoetsen

Bijeenkomst kleutertoetsen

28 september 2016

Op 21 september vond de bijenkomst kleutertoetsen in het WTC gebouw plaats. De volgende experts hebben het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht.


ikc-congres-arnhem-2016

Je kunt het niet in de eenDje

21 september 2016

We nodigen u van harte uit voor de 2e Arnhemse conferentie over de vorming van kindcentra op 13 oktober as, van 8.45 – 14.00 uur, in de Koepelkerk in Arnhem. Aanmelden via de link in de uitnodiging vóór 1 oktober!


vacature-zomerschool

Zomerschool 2016

13 september 2016

In 2016 heeft de Zomerschool voor de zevende keer op het Olympus College plaats gevonden. Ook dit jaar was de Zomerschool een groot succes.


povofo16

LWOO/PrO, brief en aanmeldingsformulier

8 september 2016

Vandaag is aan alle basisscholen in Arnhem en omgeving de brief en het aanmeldingsformulier verstuurd voor het testen van leerlingen die dit schooljaar (2016-2017) de basisschool gaan verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan en waarschijnlijk in aanmerking komen voor LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) of PrO (Praktijkonderwijs).


VSD-aanbod

Databank Verlengde Schooldag-activiteiten

23 juni 2016

Alle VSD-aanbod is ontsloten in een actieve en overzichtelijke databank in onze rubriek Verlengde Schooldag. U kunt snel en comfortabel selecteren met behulp van filters op aanbieder, doelgroep, doelstelling en thema. Op dit moment bevat de databank maar liefst 106 activiteiten!


stock-berichten-001

VVE werkt wel degelijk

16 juni 2016

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat VVE wel degelijk werkt. Jonge kinderen kunnen dankzij VVE de helft van hun achterstand wegwerken in vier jaar tijd.


stock-berichten-002

Melisa Karasu is de voorleeskampioen 2016

14 juni 2016

Het is maandagmorgen 13 juni het Posttheater zit stampvol met joelende en juichende leerlingen van Arnhemse OAB-scholen.


© 2016 Stichting PAS