Leeswijzer handreiking VVE

De Handreiking VVE voor de gemeente Arnhem is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden. Op elk van deze thema’s bevelen we richtlijnen aan voor de voorschool en de vroegschoolse educatie. Daarnaast bieden we suggesties en verbeterpunten voor de onderlinge doorgaande lijn. Deze handreiking kan managers en professionals helpen bij de uitvoering van VVE en het realiseren van de in Arnhem vereiste kwaliteit.

De Handreiking VVE is verdeeld in vier aandachtsgebieden. Elk aandachtsgebied is verdeeld in een aantal thema’s. Deze indeling komt overeen met de kwaliteitsgebieden uit het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. Wanneer je op het aandachtsgebied klikt, kom je uit op een algemene pagina die uitlegt wat dat aandachtsgebied voor VVE inhoudt. 

Wanneer op je één van de thema’s klikt, kom je op de specifieke pagina waar richtlijnen en suggesties beschreven staan. 

Elk thema is hetzelfde opgebouwd:

  1. Een algemene toelichting op het thema; 
  2. De aanbevolen richtlijnen voor de voorschool; 
  3. De aanbevolen richtlijnen voor de vroegschool. 

Zowel bij voorschool als bij vroegschool staat een knopje ‘Lees meer’. Als je daarop klikt, klapt er een stuk tekst uit waarin je kunt vinden uit welke wettelijke verplichtingen er zijn en uit welk document de richtlijnen komen. Er worden ook suggesties gegeven ter versterking van het thema. Tenslotte worden onderaan iedere pagina suggesties gedaan ter verbetering van de doorgaande lijn. 

Daarnaast zijn onderaan elke pagina relevante documenten opgenomen die je kunt openen en downloaden door ze aan te klikken. 

Heb je opmerkingen of vragen over de Handreiking VVE? Gebruik dan de knop ‘Verbetersuggesties’. Die vind je bovenaan elke pagina.

© 2024 Stichting PAS