Resultaten

Met de VVE-aanpak willen we bij kinderen resultaten bereiken. Door doelen te stellen, te meten welke resultaten we bereiken en onze aanpak op basis van die resultaten bij te stellen doen we steeds beter wat nodig is.

De interventies die we doen in het kader van VVE zijn bedoeld om achterstanden zo snel mogelijk in te halen. We willen zoveel mogelijk de doelgroep bereiken met het VVE aanbod en we willen met onze interventies zo veel mogelijk bereiken. Om te kunnen bepalen of een interventie helpt is het van belang voor de doelgroep van VVE doelen te stellen en resultaten meetbaar te maken en te meten.

We onderscheiden op dit thema een drietal subthema’s. Op elk van deze subthema’s reiken we aan wat voorschools verplicht, wat in de vroegschool verplicht is, we bieden suggesties voor een doorgaande lijn en bevelen je een aantal bronnen en suggesties voor nadere informatie aan.

© 2024 Stichting PAS