Vervolgsucces

Er wordt van vervolgsucces gesproken als de bestemming van de kinderen na het verlaten van de school bekend is en tenminste voldoet aan de verwachtingen van de school.

Voorschool

Wat ben je in de voorschool verplicht?

Binnen de voorschoolse situatie zijn geen verplichtingen vastgelegd op het gebied van vervolgsucces.

Vroegschool

Wat ben je in de vroegschool verplicht?

In de vroegschool is het aan te raden om de focus te leggen op de mate waarin het vervolgsucces van de kinderen na het verlaten van de school aansluit bij de gegeven adviezen.

Lees meer..

De Inspectie van het Onderwijs schrijft in het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs geen wettelijke verplichtingen voor aan vroegschoolse educatie. Wel worden in het Onderzoekskader suggesties gedaan om binnen de vroegschool aan kwaliteit te werken. Deze eigen invulling aan kwaliteit wordt ook meegenomen in de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij zou het kunnen gaan over het vervolgsucces van kinderen na het verlaten van de school en over conclusies met betrekking tot de mate waarin het vervolgsucces aansluit bij de gegeven adviezen.

Bovenstaande suggesties gelden uiteraard voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, maar de VVE-doelgroep heeft op dit gebied extra aandacht nodig. Het is aan jou om daar invulling aan te geven passend bij de doelgroep en de Arnhemse kwaliteitseisen.

Doorgaande lijn

Mogelijkheden ter verbetering van de doorgaande lijn

Voor de VVE-doelgroep is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan een doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool. Dat wil zeggen dat de signalering en de aanpak start op de voorschoolse locatie en wordt voortgezet op de vroegschoolse locatie. Ook op het gebied van vervolgsucces kun je de doorgaande lijn versterken!

  • Door gebruik te maken van het Arnhems Overdrachtsformulier. Met name het onderdeel terugkoppeling;
  • Door doelen te delen met de aansluitende school.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderwerp vervolgsucces? Bekijk dan ook eens de volgende websites en documenten:

© 2024 Stichting PAS