Ontwikkelingsproces

Met VVE stimuleren we de ontwikkeling van peuters en kleuters op de vier ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen/cognitief, motoriek en sociaal-emotioneel. Op welke manier krijgen kinderen kwalitatief goede ontwikkelingsstimulering en onderwijs?

Het doel van VVE  is dat peuters goed zijn voorbereid op de vervolgstap naar de basisschool en dat kleuters goed zijn voorbereid op het (taal-lees)onderwijs in groep 3. Het pedagogisch-educatief handelen is van zodanige kwaliteit dat het peuters en kleuters in staat stelt tot (spelend) leren en ontwikkelen. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd, zodat zij een doorgaande ontwikkeling kunnen doorlopen.

Peuters en kleuters die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. De locatie werkt samen met relevante partners om de begeleiding voor kinderen goed vorm te geven.

We onderscheiden op dit thema een vijftal subthema’s. Op elk van deze subthema’s reiken we aan wat in de voorschool en in de vroegschool verplicht is. Daarnaast bieden we suggesties voor een doorgaande lijn, bevelen we een aantal bronnen en suggesties aan voor nadere informatie.

© 2024 Stichting PAS