Klimaat

De omgeving waarin kinderen spelen en leren is belangrijk. Kinderen moeten zich veilig en welkom voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, de omgeving te ontdekken, zichzelf en de ander leren kennen, om grenzen te verkennen en te verleggen. Dit is wat we hier verstaan onder het klimaat waarin VVE aangeboden wordt.

Kinderen hebben een gevoel van veiligheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Het gaat om de letterlijke fysieke veiligheid in de groepsruimte, het gebouw en de buitenspeelplaats. En zeker ook om de sociale – en emotionele veiligheid.
De band met de pedagogisch medewerker en leerkracht helpt het kind en de ouders zich veilig te kunnen voelen. De basishouding van pedagogisch medewerkers en leerkrachten is sensitief-responsief. De ruimte is herkenbaar en overzichtelijk, maar ook uitdagend en afwisselend. Herkenbare elementen in de ruimte kunnen kinderen uit een andere thuiscultuur helpen zich vrijer te voelen. Ook kunnen regels en voorspelbaarheid ervoor zorgen dat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en dat ze gemakkelijker sociale relaties aangaan met groepsgenoten.

We onderscheiden op dit thema een tweetal subthema’s. Op elk van deze subthema’s reiken we aan wat voorschools verplicht, wat in de vroegschool verplicht is, we bieden suggesties voor een doorgaande lijn en bevelen je een aantal bronnen en suggesties voor nadere informatie aan.

© 2024 Stichting PAS